Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési feltételek

(Interneten keresztüli fényképes ajándéktárgy rendelés szolgáltatáshoz)

 

Üzemeltetői adatok:

Üzemeltető neve:

Székhelye:

Adószám:

Elérhetőségek:


Telefonszám:  0630861 06

E-mail: info@ajandekland.hu

 

Szerződő felek

Jelen Internet oldal üzemeltetője , a továbbiakban ÜZEMELTETŐ és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:

 

Szerződéskötés:

A megrendelő egyedi fényképes ajándéktárgy gyártásával, nyomásával, valamint eseti jelleggel azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban:  Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának az ÜZEMELTETŐ által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.  Az ÜZEMELTETŐ a rendelést legkésőbb 48 órán belül igazolja vissza, ellenkező esetben a megrendelő mentesül az ajánlati kötelezettség alól.  A honlapon megkötött szerződést nem iktatja az üzemeltető. A megkötött szerződés írásban foglaltnak tekintendő. A honlap magatartási kodexnek nem veti alá magát. A szerződéskötés nyelve magyar.

Webshop területi hatálya:

Az ajandekland.hu magyarországi területi hatállyal működik, külföldi rendeléseket csak az ÜZEMELTETŐ előzetes beleegyezése után áll módunkban elfogadni.

Árak:

Az Áruk szállítása az ÜZEMELTETŐ weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, tartalmazva valamennyi adót, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ÜZEMELTETŐ fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben 
előírt  Áfát.

Elállási jog:

Mivel termékeink a fogyasztók által megadott egyedi igények szerint készülnek, ezért az elállás lehetősége kizárt. A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fényképek a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.

Amennyiben a termékterv elkészült, de a termékek gyártása még nem kezdődött meg, a Vásárló visszamondhatja a rendelést részben, vagy teljes egészében. Rendelés lemondása telefonon lehetséges a 06 30 861 1606 os számon! Email-en csak akkor tekintjük visszamindottnak a rendelést, ha kollegánk visszaigazolja azt!

Rendelés lemondása esetén a gyártás során elkészült illusztrációk és tervek készítésének munkadíját a megrendelő köteles megtéríteni, ami 500 Ft/grafika költséget jelent!Az elkészült grafikai tervek munkadíja az átutalt összegből levonódik és csak a maradék összeg kerül visszautalásra.

Szállítás:

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Megrendelő és az ÜZEMELTETŐ eltérően nem állapodott meg. Az ÜZEMELTETŐ részteljesítésre jogosult. Az ÜZEMELTETŐ szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Megrendelőt, kivéve az ÜZEMELTETŐ súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Megrendelő az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. Az ÜZEMELTETŐ megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles.  Az áru postai elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Megrendelőre. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Megrendelő nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, az ÜZEMELTETŐ határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

A szállítás során megsérülő csomagot a megrendelőnek jegyzőkönyvezés mellett kell kibontania, törés esetén azonnal értesítenie kell az ÜZEMELTETŐT legkésőbb 24 órán belül. Utólagos ( 2 munkanapnál régebbi) reklamációt nem áll módunkban elfogadni,  és ebből kifolyólag  a  törött terméket az üzemeltető nem köteles kicserélni.

Utánvétes szállítási feltételek:

Utánvét esetén a megrendelőnek kötelessége átvenni rendelését. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, a futár értesítőt dob a postaládába, melyen feltüntetésre kerül, hogy hol és mennyi ideig vehető át a rendelés. Az átvétel elmulasztásából eredő visszaszállítási díj a Vásárlót terheli! Az újraküldési díj a megrendelőt terheli, melyhez hozzáadódik az előző, átvétel elmulasztásából eredő visszaszállítási díj is. Amennyiben a megrendelő az újbóli kiszállítás alkalmával sem veszi át a csomagot, az ÜZEMELTETŐ  fenntartja a jogot, kártérítés követelésére, amit a vásárlónak kötelessége megfizetni! A kártérítési díj az összes kiszállítási díjból és a megrendelt termék(ek) árából tevődik össze. A kártérítés összegét a megrendelőnek a felszólítás napjától számított  15 naptári munkanapon belül meg kell térítenie banki átutalással, vagy  pénztári készpénz befizetéssel.

Amennyiben a megrendelő nem tesz eleget a kifizetésnek, először megpróbáljuk békés úton rendezni az ügyet,  de ha ez sem sikerül és a megrendelő nem hajlandó tartozását átutalni, akkor megkezdjük az ügy jogi útra terelését és átadjuk a hivatalos behajtó szerveknek!

A behajtással járó minden költség a megrendelőt terheli!

Fizetési Feltételek:

Az ajándék gyártás megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében az ajándékokat a Megrendelő által kiválasztott helyen  vagy postai kézbesítés esetén a kézbesítőtől való átvételekor kell megfizetni. Lehetősége van a megrendelőnek bankkártyás fizetésre amit a paypal felületén tud teljesíteni, ill. előre utalásra amit bankon keresztül az ÜZEMELTETŐ bankszámlájára utalva kell fizetni. Egyéb fizetési módot ( rózsaszín csekk stb…) nem fogadunk el!

Tulajdonjog fenntartás:

A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig az ÜZEMELTETŐ az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Szavatosság:

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg az egyedi ajándékkészítés műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és az ÜZEMELTETŐ az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.
A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. Minden elkészített termékünkre fél év garanciát vállalunk rendeltetés szerű használat esetén.

Felelősség:

Az adatoknak a Megrendelő az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt.
Helytelenül kitöltött megbízásból a megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk.

Adatvédelem, adatbiztonság:

A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kérjük és tároljuk.  Az ÜZEMELTETŐ a megrendelő adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye vele a kapcsolatot, és teljesítse rendelését. Az oldal birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelés(ek) teljesítéséhez használja fel, harmadik fél számára nem adja ki. Kivételt képez, ha a személyes adatokat valamely hatóság jogszabály alapján követeli.

Vásárlóink a rendeléssel hozzájárulásukat adják elektronikus hírlevél küldéséhez, melyről leiratkozást biztosítunk. A leiratkozással hírlevél adatbázisunkból töröljük az adott felhasználót. A leiratkozást kérje az info@ajandekland.hu-n.

A rendelésnél megadott adatokat a rendszer 1 évig tárolja.

Szerzői jogok, büntetőjog:

A továbbított képadatok tartalmáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megbízással szavatosságot vállal az ÜZEMELTETŐ céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben az ÜZEMELTETŐ e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes bűnüldöző szervnél.

Szellemi tulajdon:

A honlap kialakítását és tartalmát szerzői jog védi. A webshopon található termékfotók, szöveges tartalmak, terméksablonok, valamint egyéb grafikai elemek a www.ajandekland.hu üzemeltetőjének szellemi tulajdona, melynek bármilyen formában való felhasználása jogi következményeket von maga után.

 

 

A megrendelő kijelenti, hogy a regisztrációval és az oldalon illetve E-mailben történő megrendeléssel a jelen szerződési feltételeket, megértette és elfogadta, magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti és minden pontját betartja!

 A fentiek el nem olvasása nem mentesíti a vásárlót a feltételek betartása alól!

 

Budapest, 2016.03.18.


Termék a kosárba került!
Kosár